Psikoloji

Sosyopat Nedir? Sosyopat ve Psikopat Arasındaki Farklar?

Sosyopat Nedir? Sosyopat Ve Psikopat Arasındaki Farklar?

Antisosyal kişiler özellikle kişilik bozukluğu nedeniyle göstermiş oldukları farklı davranışlar durumunda sosyopat olarak adlandırılmaktadır.Çoğu zaman bu durumda olan kişilerin psikopatlık ile karıştırılması söz konusu olabilir. Ancak iki kavram benzer özellikler gösterse de farklı kişilik bozukluklarını ifade etmektedir. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken ayrıntı ise bu durumda olan kişilerde akıl hastalığı değil yalnızca kişilik bozukluğunun söz konusu olmasıdır. Yani bu kişiler akıl sağlığının yerinde olmaması nedeniyle bu tarz davranışlar göstermemektedir.

Özellikle toplum tarafından konulmuş olan kurallara uymayarak ahlaki değerlere önem vermeden yaşamını sürdüren de son derece suça meyilli olan kişileri ifade etmektedir. Çevrede çoğu kişide bu tarz eğilimlerin görülmesi durumunda psikopat olarak adlandırılması söz konusu olmaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken ayrım ise her iki kavramın benzer özelliklerinin yanı sıra farklılık göstermesidir.

Sosyopatlık Nasıl Ortaya Çıkar?

Sosyopatlık Nasıl Ortaya Çıkar 1024x683 - Sosyopat Nedir? Sosyopat ve Psikopat Arasındaki Farklar?
Sosyopatlık Nasıl Ortaya Çıkar?

Kişilerde çoğu zaman çocukluk döneminden başlayarak yetişkinlik dönemine kadar devam etmekte olan kişilik bozukluğu olarak bilinen sosyopatlık farklı eğilimlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bazı durumlarda doğuştan olmayan ve daha sonrasında ortaya çıkabilecek kişilik bozukluklarının nedenleri değişebilir. Kişilerde özellikle karşılaşılan durumlar karşısında gösterilen kişilik bozukluklukları toplumda gerekli olan davranışların gösterilmemesini ve aykırı bir davranışın sergilenmesi neden olmaktadır.

Özellikle uzmanlara göre çoğu zaman kişilerde ortaya çıkabilecek bu kişilik bozukluğunun genetik veya biyolojik olması söz konusu olabilir. Kişilerde özellikle beyin omurilik sıvısında yer alan seratonin, testesteron veya kartikotropin hormonlarının normal seviyelerde olmaması özellikle bu tür kişilik bozukluklarının ortaya çıkmasına neden olduğu öne sürülmektedir. Çocukluk döneminde yaşamış olan travmalar veya şiddet gibi durumların yanı sıra alkol tüketimi gözlenen ebeveynlerin çocuklarında da kişilerde bu tarz kişilik bozukluklarının ortaya çıkması söz konusu olabilir.

Sosyopat Kişilerdeki Eğilimler

Ruhsal açıdan veya fizyolojik açıdan bozukluk olmayan sosyopat teşhisi konulan kişilerde özellikle suç işleme ve saldırganlık durumlarına karşı eğilim bulunmaktadır. Sevgi, aşk, vicdan duygularından tamamen yoksun olmaları ve aynı zamanda çıkarları uğruna başkalarına karşı uyumsuzluk gösterme gibi durumların söz konusu olması gözlenebilir. Toplum tarafından konulan kuralların hiçe sayılması da en belirgin özellikleri arasında yer almaktadır. Bu tarz davranışları gözlemlenen ergen kişilere özellikle sosyopat tanımlamasının yerleştirilmesi doğru bir yaklaşım değildir. Teşhisin konulabilmesi için gerekli kontrollerin sağlanması ve çocukluk ve yetişkinlik dönemlerinde göstermiş olduğu belirtilerin incelenmesi gerekir.

Kişilerde özellikle 15 yaşın sonrasında aynı şekilde kişilik bozukluğunun devam etmesi durumunda ergenlik döneminden çıkış evresinde konulacak olan teşhis kişinin sosyopat olduğunu göstermektedir. Ergenlik döneminde karşılaşılacak pek çok farklı sorun sosyopatlık kavramına uysa da özellikle ergenlik nedeniyle ortaya çıkabileceğinden teşhis konulabilmesi için uzman yardımı alınması gerekir. Ergenlik döneminin sona ermesi halinde kişideki bu bozuklukların normale dönmesi kişinin ergenlik nedeniyle bu özellikleri gösterdiği anlamına gelmektedir. Sosyopatlarda özellikle ergenlik döneminin sona ermesinin ardından da kişilik bozuklukları aynı şekilde devam etmektedir.

Sosyopat Nasıl Davranır?

Sosyopat olan kişilerin göstermiş olduğu davranış eğilimlerine özellikle normal kişilere oranla daha aykırıdır. Çoğu zaman kişilerde 15 yaşı yani ergenlik dönemine kadar özellikle gösterilen toplumun koymuş olduğu kurallara karşı gelme veya kendi çıkarları için başkalarını önemsememe veya başkalarına karşı kötü davranışlar içerisinde bulunma gibi durumlar söz konusu olmaktadır.

Çoğu zaman kuralları çiğneyen ve kötü davranışlar gösteren kişiler olarak bilmektedirler. Öfke nöbetleri geçirmeleri ve özellikle 15 yaşından sonra da aynı belirtilerin devam etmesi durumunda kişinin sosyopat olarak adlandırılabilmesi için gerekli kontrollerin yapılması gerekiyor. Bu durumda özellikle ailelerin temkinli davranması oldukça önemlidir. Genelde çocuklarda bu tarz davranışların baş göstermesi halinde özellikle ebeveynlerin doğru şekilde yaklaşımı daha sonrasında ortaya çıkabilecek sorunlara karşı önlem alınmasını sağlayabilir.

Çocukluk Döneminde Sosyopatlık

Bebeklik döneminde herhangi bir durumun gözlemlenmesi ve daha sonrasında çocukluk döneminde özellikle yavaş yavaş belirtilerin ortaya çıkması söz konusu olabilir. Yaş ilerledikçe kişilik bozukluğu nedeniyle çocuklarda ortaya çıkabilecek davranışlar değişebilir. Çocukluk döneminden sonra özellikle yaşının ilerlemesi halinde yapılacak olan kontroller ile teşhis konulması mümkündür.

Çoğu zaman kişideki bu davranış bozukluğu kendisi tarafından fark edemeyebilir. Çevresinden özellikle olumsuz tepkilerin alınması durumunda çevrede bulunan kişiler tarafından daha rahat şekilde fark edilebilir. Bu nedenle ailelerin çocuklarını dikkatle şekilde kontrol etmeleri özellikle oluşabilecek durumlara karşı erken dönemde önlem alınmasını sağlayabilir. Sosyopat kişiler kişilik bozukluğu olduğunu fark etmediklerini özellikle kendi isteğiyle tedavi olma gibi bir durum söz konusu olmamaktadır.

Sosyopatlık ‘Kişilik Bozukluğu’

Sosyopat kişilerde özellikle kişilik bozukluğunun sonucunda ortaya çıkan birbirinden farklı davranışlar söz konusu olmaktadır. Bu nedenle çoğu zaman kişilerin agresif davranışlarının nedeni kişilik bozukluğu olabiliyor. Kişilerde özellikle çevreye karşı duyarsızlık, agresiflik, başkalarını önemsememe, kötü davranışlar, aykırı davranışlar gözlemlenmesi durumunda ilerleyen dönemlerde de aralıksız şekilde devam etmesi halinde kişilik bozukluğu söz konusu olmaktadır.

Sosyopatlar Tedavi Edilebilir Mi?

Sosyopatlar Tedavi Edilebilir Mi 1024x683 - Sosyopat Nedir? Sosyopat ve Psikopat Arasındaki Farklar?
Sosyopatlar Tedavi Edilebilir Mi?

Sosyopat olarak adlandırılan kişilerin tedavi olması durumunda özellikle ortaya çıkan davranış bozukluklarının düzeltilmesi söz konusu olabilir. Zorlu bir süreç olsa da özellikle kişinin buna eğimli olması ve ebeveynlerinin doğru şekilde hareket etmesi zorlu bir süreç sonucunda istenilen sonucun elde edilmesini sağlayabilir. Ancak bu süreçte özellikle dikkatli hareket edilmesi önemlidir. Uzmanlar tarafından yardım alınması kişide ortaya çıkan davranış bozukluklarının düzeltilebilmesi için uygun tedavi seçeneklerinin uygulanmasını sağlamaktadır. Oldukça zorlayıcı bir süreç olsa da vazgeç izlemesi ile ortaya çıkan problemleri ve davranış bozukluğunun düzeltilmesini sağlamaktadır.

Sosyopat Olarak Kimler Adlandırılır?

Günümüzde özellikle çevrenizde karşılaşabileceğiniz kişilik bozukluğu yaşayan kişiler zaman zaman farklı sorunlar yaşamanıza neden olabilir. Kişinin özellikle çevresinde bulunan kişilere karşı agresif tutumu veya toplumun koymuş olduğu kurallara uymayışı farklı durumların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Yaşantınızın her alanında özellikle karşılaşabileceğimiz sosyopat kişilik bozukluğu kişilerin farklı şekillerde davranmasına neden olmaktadır. Bu durumda özellikle dikkatli olunması kişinin bu yaklaşımına karşı aynı şekilde geri dönüş sağlanmaması gerekir.

Sosyopatlar İçin En Belirgin Belirtiler

Sosyopatlar İçin En Belirgin Belirtiler 1024x683 - Sosyopat Nedir? Sosyopat ve Psikopat Arasındaki Farklar?
Sosyopatlar İçin En Belirgin Belirtiler

Kişinin sosyopat olup olmadığını anlamak oldukça zordur. Bu durumda uzman yardımı alınması gerekir. Karşılaştığınız kişilerde özellikle agresif tutumların tamamı sosyopat olarak adlandırılmasına neden olmamaktadır. Kişinin göstermiş olduğu eğilimlerin iyice incelenmesi durumunda ancak karar verilebilir. Özellikle göstermiş oldukları en belirgin özellik uyumsuz bir tutum içerisinde olmalarıdır.

Arkadaş çevrelerinde, aile içerisinde veya iş ortamında uyumlu bir şekilde davranmazlar. Özellikle konulan kuralların çiğnenmesi veya toplum tarafından genel kuralların uygulanması durumunda bu kişilerde kuralların uygulanmaması söz konusu olmaktadır. Bazı durumlarda konulan kuralları çiğnemenin yanı sıra özellikle kuralların bozulması gibi özel çaba göstermeleri söz konusu olabiliyor. Kişilerde oluşan davranış bozukluğu nedeniyle sosyopatlık belirtileri yapılacak gözlemler sonucunda kişinin davranışlarında ortaya çıkabilecek aşırı agresif ve aynı zamanda topluma uyumsuz davranışların olup olmadığını belirlenmesini sağlar.

Dürtülerine göre hareket ettiklerinden özellikle empati kurmayı beceremezler. Özellikle kafalarına göre hareket etmeyi severler. Öfke kontrolleri yoktur. Bu nedenle antisosyal kişilik olarak tanımlanabilirler. Çoğu zaman kavga edebilir ve başkalarına zarar vermekten kaçınmazlar. Tanıdıkları olsun ya da olmasın kimse için üzülmeden hareket edebilirler.

Dışlanma veya ortamda istenmeme gibi durumlara karşı oldukça duyarsızdırlar. Özellikle otoritenin yaşandığı ortamlarda çoğu zaman sıkıntı yaşarlar. Yalan söyleme konusunda oldukça meyillidirler. Çoğu zaman davranışları son derece oyuncudur. Bu nedenle ne zaman doğru ne zaman yanlış söylediklerini anlamak mümkün değildir. Sevgi, iyilik, dostluk, merhamet gibi duygulardan tamamen yoksundurlar.

Suçluluk veya pişmanlık gibi duygulardan yoksun oldukları için özellikle yapılan durumlar karşısında bu hisleri hissetmezler. İstedikleri şeyleri elde edene kadar ikna kabiliyetlerini kullanabilirler.

Sosyopatlar İçin Dikkat Edilmesi Gereken Ayrıntılar  

Özellikle dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi ise sosyopatların dış görünüşü dur. Son derece yanıltıcıdır. Bu nedenle tanıştığınız ilk anda kişinin sosyopat olup olmadığını anlamak son derece zordur. Oyunculuk yetenekleri sayesinde onlara hayran kalabilir ve daha sonrasında ortaya çıkabilecek özellikleri nedeniyle şaşkınlık yaşayabilirsiniz. Çekici olabilmek için yeteneklerini kullanabilirler. Sosyopat kişilerde özellikle yaşanan bu kişilik bozukluğu aynı anda daha fazla kişiyle birlikte olmak ve aldatma eğiliminin yaşanmasına neden olabilir.

Risk almaktan hoşlanan ve aynı zamanda tehlikeyi seven yapıları nedeniyle çoğu zaman doğru durumlara karşı oldukça güçlüdürler. Kötü amaçlar için bu güçlerini kullanmaları ve yeteneklerini ortaya koymaları farklı durumların oluşmasına neden olabilir. Karşılarında bulunan kişilerin zayıflıklarını fark etmeleri özellikle onların zayıflıklarından faydalanma dürtüsünün ortaya çıkmasına neden olabilir. En büyük özelliklerinden birisi de suç işleme konusunda eğilimli olmalarıdır. Bu nedenle yapmış oldukları davranışlar ile suça eğilimlidirler. İşledikleri suçlar karşısında pişmanlık duymamaları özellikle dikkatli olunması gereken konular arasında yer almaktadır. Çoğu zaman insanlar sosyopatlık nedir ve belirtileri nelerdir? Gibi konularda özellikle yanlış düşüncelere sahip olabilirler.

Sosyopat Ve Psikopat Arasındaki Farklar

Sosyopat Ve Psikopat Arasındaki Farklar 1024x683 - Sosyopat Nedir? Sosyopat ve Psikopat Arasındaki Farklar?
Sosyopatlar İçin En Belirgin Belirtiler

Özellikle sosyopat ve psikopat arasındaki farklar çoğu zaman kişileri yanıltıcı olabilir. Her iki kişilik bozukluğu antisosyal kişilik bozukluğu olarak bilinir. Aralarında benzerlikler olduğu kadar farklılıkları bulunmaktadır. Psikopatlar özellikle sosyopatlar gibi aynı şekilde kuralları umursamadan yaşamlarını sürdürüyor. Şiddete eğilimli olmaları, yüksek zekaları, sevgi, aşk, dostluk, pişmanlık, acıma hissi veya başkalarını önemseme gibi durumlar söz konusu olmamaktadır. Bu yönden bakıldığında özellikle sosyopatlar ile aynı özellikleri göstermektedirler.

Sosyopatlar daha sonrasında bu kişilik bozukluğuna sahip olmaktadır. Ancak psikopatlar doğdukları anda bu kişilik bozukluğu ile doğmaktadır. Sosyopatlık zaman içerisinde ortaya çıkabileceği gibi psikopatlık doğuştan gelmektedir. Psikopat kişiler özellikle yapmış oldukları hamleleri detaylı şekilde düşünerek yapmaktadır. Sosyopatlar ise yapmış oldukları hareketleri düşünmeden yaparlar. Bu durumda psikopatlar daha profesyonel şekilde hareket etmektedir.

Sosyopatlar özellikle çocukluktan itibaren belirti göstermektedir. Bunun aksine psikopatlar ise özellikle ortamda en sevilen üyeler olmayı istediklerini göstermiş oldukları rol yapma yeteneğini sonuna kadar sürdürebilirler. Psikopatlar sosyopatlar gibi özellikle otoriteye karşı olsalar da bunu gizleyebilirler.

Daha Fazla Göster

Annegram.com

Annelerin,anne bebek hakkındar herşeyi bulabileceği lider anne bebek plartfomu annegram.com.

İlgini Çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu